Firma M.S.M. „Pontex" Sp. z o.o. rozpoczęła swoją działalność w 1994 roku.

Została założona przez zespół doświadczonych projektantów specjalizujących się w projektowaniu obiektów inżynieryjnych (mosty, przepusty, mury oporowe, przejścia podziemne, zabezpieczenia głębokich wykopów w bezpośrednim sąsiedztwie istniejących budowli).

Dla przybliżenia naszych możliwości projektowych wyszczególnię kilka tematów projektowych, a mianowicie:

  • opracowanie projektów przebudowy 55 obiektów mostowych wraz z zabezpieczeniem 3 osuwisk na modernizowanej linii kolejowej Żywiec - Zwardoń
  • projekty budowlano - wykonawcze obiektów mostowych na południowym autostradowym obejściu Krakowa oraz obiekty na węźle zintegrowanym ul.Myślenicka - autostrada
  • projekt odbudowy kolejowego mostu granicznego w Chałupkach gdzie prowadziliśmy także pełną koordynację robót wykonawczych w wyniku której w ciągu 2 miesięcy oddano jeden tor dla ruchu pociągów
  • projekt budowlano - wykonawczy mostu łukowego w Lalikach w ramach budowanej drogi S-94 Żywiec - Zwardoń
  • projekt budowlano - wykonawczy odcinka Drogowej Trasy Średnicowej w ramach którego zaprojektowaliśmy estakadę długości 600 m (pod dwie jezdnie) w technologii stosowanej w Polsce po raz pierwszy ( metoda rusztowań przesuwnych z podwieszonym deskowaniem). Był to projekt kompleksowy z przebudową całej infrastruktury technicznej.
  • projekty mostowe w ramach projektu ul. Stęślickiego w Katowicach, z projektem kilkuset metrów murów oporowych w technologii ścian szczelinowych (w skrajnie trudnych warunkach gruntowych) niekonwencjonalny projekt zabezpieczenia budynku (w ramach budowy Centrum Komunikacyjnego Krakowa), który pozwolił uniknąć przebudowy urządzeń infrastruktury technicznej oraz wykonać wykop głębokości 7,0 m w odległości 1,5 m od budynku

W naszym dorobku zawodowym możemy się wykazać nagrodą Ministra oraz przyznanymi patentami w zakresie budownictwa mostowego, a także projektem wielofunkcyjnej Sali Zgromadzeń im. Ojca Kordeckiego na Jasnej Górze w Częstochowie. Jest to obiekt wykonywany między zabytkowymi murami obronnymi oraz budynkami Hospicium i Arsenału (muzeum). Posadowienie Sali Zgromadzeń znajduje się od 7,5 do 11,5 m poniżej fundamentów w/w budynków.

Sala została zaprojektowana dla 1300 miejsc siedzących. W poziomie poniżej sali głównej zaprojektowano parking oraz zaplecze techniczne sali wraz z wyposażeniem technicznym.
Projektowaliśmy także konstrukcje masztów i ich posadowień dla stadionu Górnika w Zabrzu oraz Centertela.
Firma zatrudnia 15 pracowników etatowych i w miarę potrzeb zawiera umowy o dzieło z projektantami infrastruktury technicznej (gaz, woda c.o. itp.).
Firma jest wyposażona w oprogramowanie inżynierskie najnowszej generacji pozwalające na sprawne, ekonomiczne i bezpieczne projektowanie obiektów.

 

 

 
   
Zobacz więcej