OFERTA

Posiadamy doświadczenie jako główni projektanci obiektów dużych inwestycji kolejowych i drogowych.

Największe doświadczenie posiadamy w zakresie proponowanych przez nas usług projektowo - konsultingowych obejmujących :

  • projektowanie obiektów mostowych i innych inżynieryjnych,
  • opracowanie ekspertyz, opinii i orzeczeń technicznych w zakresie mostów oraz innych konstrukcji inżynieryjnych,
  • projektowanie posadowień z zastosowaniem pali, mikropali, ścian szczelinowych, wymiany gruntu oraz iniekcyjnego wzmocnienia podłoża gruntowego,
  • projektowanie remontów i wzmocnienia mostów oraz innych konstrukcji inżynieryjnych,
  • projektowanie przecisków oraz przejść podziemnych,
  • projektowanie przepustów metodą górniczą (bezrozkopowo),
  • projektowanie kotew gruntowych,
  • projektowanie uszczelnień konstrukcji z zastosowaniem cementów lub żywic usuwając spękania i rozwarstwienia konstrukcji,
  • projektowanie renowacji konstrukcji przy zastosowaniu torkretu, nadzór i powiernictwo inwestorskie w zakresie budownictwa mostowego i drogowego, usługi konsultingowe i opinie w zakresie budownictwa na terenach eksploatacji górniczej,
  • nadzór i doradztwo techniczne przy realizacji obiektów inżynieryjnych.

Opracowania nasze cechuje szczegółowa analiza techniczna i ekonomiczna co gwarantuje wysoką jakość opracowań oraz pozwala zminimalizować koszty realizacji obiektów.

Opracowane przez nas projekty zamienne w stosunku do opracowań innych firm projektowych, pozwoliły naszym Zleceniodawcom zaoszczędzić znaczne kwoty. Ze względu na duże doświadczenie projektantów jesteśmy także firmą konsultingową, opracowującą rocznie od kilku do kilkunastu ekspertyz, orzeczeń czy też ocen istniejących obiektów mostowych.

 

 
   
Zobacz więcej